“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Ziditorul Trupului este Domnul Isus. (Voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. Matei 16:18; …îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica.” Efeseni 5:30) 

Domnul a pus legi de funcționare în trupul Lui pentru a-l păstra curat, strâns legat și bine închegat. Sunt legi specifice trupului, după care mădularele relaționează între ele. (Ca să nu fie nici o dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 1 Corinteni 12:25; Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Galateni 6:2) 

Activitatea lui Satan este de a găsi șiretlicuri prin care aceste legi să nu fie puse în practică, ceea ce va produce risipirea turmei. (…lupul le răpeşte şi le împrăştie. Ioan 10:12) 

Satan știe că mădularul/copilul singur nu poate supraviețui dacă nu este strâns legat în Trup/Familie. (Astfel ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului. Ezechiel 34:5) Așa că atacul lui major este ca mădularele să nu fie strâns legate unele de altele, lucru care poate produce în final moartea mădularului. 

Scopul vrășmașului nostru este ca ele să trăiască risipite, împrăștiate, fiecare cu ale lui și lucrează prin diverse moduri pentru ca oamenii să ajungă doar la o formă de evlavie, formă care să le dea impresia că au viață de sus. (Căci oamenii vor fi iubitori de sine… având doar o formă de evlavie. 2 Timotei 3:2, 5) 

Prorocii mincinosi 

Domnul Isus ne spune că în turmă se vor vârî lupi răpitori care nu vor cruța turma, activitatea lor fiind aceea de risipire/împrăștiere. (Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; Fapte 20:29; …lupul le răpeşte şi le împrăştie. Ioan 10:12) 

Diavolul caută să distrugă menirea Trupului prin intermediul acestora. Suntem avertizați să ne păzim de ei, fiind foarte periculoși pentru că sunt îmbrăcați în haine de oi. (Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Matei 7:15) 

Îi regăsim peste tot, sunt conducători de culte, de mari biserici, predicatori, profesori de teologie… care lucrează la menținerea unui anumit sistem de organizare, care constă doar în programe de închinare și care constituie fundamentul turmei risipite; sistem care are în prim plan închinarea și nu îngrijirea oilor. (Nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; …nu căutaţi pe cea pierdută. Ezechiel 34:4) Acest sistem de organizare, cu școli/instituții religioase, pregătește și autorizează slujitori, profesioniști în închinare/predicare. Apoi, acești slujitori, prin pozițile pe care le ocupă, sunt constrânși să dea învățături care să mențină acest mod de organizare, efectul fiind turma risipită. (Nu i-am trimis Eu… ci prorocesc minciuni în Numele Meu, ca să izgonesc şi să pieriţi Ieremia 27:15) 

Prin implementarea acestui sistem, lucrarea de îngrijire/păstorire a turmei a fost înlocuită cu lucrarea de închinare. Astfel, se blochează implicarea Duhului în lucrarea de păstorire/îngrijire a oilor. (Luaţi seama… la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica. Fapte 20:28) Așa s-a ajuns ca în majoritatea adunărilor de astăzi, frații ca apostolul Petru (care era pescar), care corespund criteriilor din Tit cap. 1, dar fără studii teologice, nu mai sunt corespunzători pentru această sarcină. 

Prin acest tipar de organizare instituționalizat, Satan a înșelat pe mulți că nu este necesar ca mădularele să trăiască după legea lui Hristos. (Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Galateni 6:2) 

O formă de evlavie 

Dacă vom cere un răspuns la unele întrebări ce pot apărea în privința slujirii noastre în Biserică, cât și pentru adormirea conștiinței, acești învățători/specialiști în turme risipite, ne vor invita să participăm la tot felul de proiecte/imitații de slujiri, care pot părea bune, dar niciodată nu ne vor chema să ne îngrijim unii de alții și să ne purtăm sarcinile. 

Astfel de activități falsifică modul de îngrijire la care suntem chemați, singurul dealtfel care păstrează trupul strâns legat. (Ca să nu fie nicio dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 1 Corinteni 12:25) În felul acesta, Satan ne împiedică să înțelegem că trebuie să avem o viață de familie spirituală, similară familiei naturale, unde trebuie să participăm cu toții în mod concret la îngrijirea mădularelor Familiei/Trupului. 

Scopul vrășmașului nostru este ca să nu fim strâns legați unii de alții, să nu ni se vadă boala păcatului de care suntem afectați (ex. modul de viață lumesc, murdăria internetului…), pentru ca nimeni să nu se îngrijească de noi pentru a fi vindecați. 

El face tot ce poate ca relațiile noastre să nu fie strânse, ci doar de suprafață, să nu ajungem să cunoaștem problemele celuilalt. În felul acesta practicarea legilor trupului bine închegat, cum ar fi vegherea, mustrarea, disciplinarea, supunerea… sunt reduse aproape de zero. 

Trebuie să înțelegem că orice încercare din partea noastră de a înlocui viața reală a Trupului, prin diverse activități, cum ar fi: programe de închinare, de socializare, întâlniri de tineret, organizări de picnic, cor… ne vor da doar o formă de evlavie. (Oamenii vor fi iubitori de sine… având doar o formă de evlavie. 2 Timotei 3:2, 5) 

Dacă ne uităm în jurul nostru, cel rău și-a făcut bine lucrarea. În majoritatea bisericilor de azi, oamenii sunt risipiți venind doar la un program religios. Fiecare trăiește pentru sine, fiind preocupat doar de problemele lui personale, fără interes de a trăi în folosul celorlalți. Cine va privi mai atent va vedea ușor că aproape peste tot se manifestă fenomenul turmei risipite… 

Nu se poate vorbi azi că Biserica este strâns legată, bine închegată. Dacă un mădular suferă de o boală spirituală, niciun mădular/sau aproape nici unul nu este interesat să-i cunoască boala și nu suferă/nu se îngrijește de el. 

Turma risipită 

Cu ajutorul acestui șablon de organizare și de închinare, Satan a dat o lovitură de moarte multor oameni. Modul de organizare, doar cu programe de închinare de 2-3 ori pe săptămână, a fost conceput în așa fel încât să nu treacă nimănui prin cap că mădularele trebuie să participe în mod real la viața Trupului, prin purtarea sarcinilor celorlalți. 

Se poate observa ușor, că acolo unde este implementat acest tipar, bazat pe programe de închinare, există mulțimi de suflete/membri care sunt doar consumatori ai acestor programe, de care nu are grijă nimeni, cărora nu le cere socoteală nimeni. Pe acest fond de turmă risipită, s-a ajuns ca mulți să nu înțeleagă importanța Trupului lui Hristos, permițându-și să lipsească din adunare luni sau ani de zile, o mare parte dintre aceștia fiind plecați în diverse zone ale lumii în căutarea lucrurilor de pe pământ. 

Cu toate acestea, ei rămân pe lista de membri, fără să fie căutați și nici întrebați unde se află. (…sunt risipite pe toată faţa ţării, şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută! Ezechiel 34:6) 

Aceasta se întâmplă pentru că majoritatea dintre noi nesocotesc Cuvântul Domnului, care ne cere să veghem unii asupra altora și să nu părăsim Trupul lui Hristos. (Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Evrei 10:24, 25) 

Un alt șiretlic prin care se lucrează la fundamentul turmei risipite, este prin promovarea învățăturii care spune că în Trupul lui Hristos/Biserica, neghina locuiește împreună cu grâul, lumina împreună cu întunericul; învățătură care azi este larg răspândită și care a prins la mulțimi de oameni. 

Prin aceasta învățătură contrafăcută se nesocotește învățătura Domnului, care spune că fii luminii nu pot sta împreună cu fii întunericului, ca dealtfel și învățătura Domnului Isus, care spune că neghina este semănată în țarină, care este lumea. Țarina este lumea, nu este Trupul lui Hristos! 

În trupul lui Hristos nu este neghină, în trupul Lui nu sunt mădulare moarte. (Ţarina, este lumea. Matei 13:38; Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 2 Corinteni 6:14, 15) 

Chiar dacă învățătura Scripturii avertizează că puțin aluat dospește toată plămădeala, cei mai mulți au ales să nesocotească acest adevăr. 

Roada acestei învățături este tolerarea păcatului; aluatul care face să dospească toată plămădeala/moartea turmei. (Nu știți că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? 1 Corinteni 5:6) Prin acceptarea acestei învățături, supunerea frățească, mustrarea și disciplinarea rămân fără obiect. 

Dacă privim învățătura vechiului legământ, aceasta este la fel de restrictivă ca cea din noul legământ. ( Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminţie, a căror inimă să se abată azi de la Domnul, Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă şi pelin. Deuteronom 29:18) 

Prin această învățătură este strecurată pe furiș erezia care nimicește, nesocotindu-se învățătura Scripturii care ne spune să veghem, ca în trupul lui Hristos să nu fie nimeni lumesc. (Vegheaţi să nu fie între voi nimeni …lumesc. Evrei 12:16) 

Întrebări: 

  1. Putem să fim ai Domnului dacă suntem membri într-o adunare risipită, unde este nesocotită și nepăzită legea lui Hristos? (Purtați-vă sarcinile… Galateni 6:2) 
  1. Dacă lipsim din adunare o lună, două… vede cineva că lipsim, ne caută cineva? Sau nu observă nimeni? (Sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută!” Ezechiel 34:6) 

Acesta este un articol extras din broșura Biserica Trupul lui Hristos – Broșură Online – CuvântCurat.ro, accesibilă gratuit online în format .pdf. 

Mergi la următorul articol Urmările nesocotirii învățăturilor lui Hristos – aflaadevarul.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre aflaadevarul.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 aflaadevarul.ro – toate drepturile rezervate