Despre noi

Suntem un grup de creștini conservatori din București care am inițiat o campanie de mediatizare a Cuvântului lui Dumnezeu. Ne-am propus ca această informare să fie curată, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Ca unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. 

2 Corinteni 4:2