Despre noi

Suntem un grup de creștini din București care am inițiat o campanie de mediatizare a Cuvântului lui Dumnezeu PRIN PANOURI PUBLICITARE și prin prelate de autocamioane. Menționăm că nu reprezentăm nicio denominație și nu intenționăm să atragem pe nimeni la vreo confesiune oarecare. Ne-am propus ca această informare să fie curată, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Panou situat în Brașov
Panou situat în zona Onești
Panou situat pe centura București
Intrare în Suceava dinspre Bacău
București, bulevardul Timișoara
Afiș publicitar autocamion
Afiș publicitar autocamion

Ca unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. 

2 Corinteni 4:2