“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Omului îi este dat un har foarte mare să aibă posibilitatea de a lucru în atelierul lui Dumnezeu ca ucenic, împreună cu El, ca să crească în toate privințele până va ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. 

Pentru că planul Lui este să fim asemenea chipului Fiului Său, și totul este subordonat acestui plan măreț, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, care la rândul Lui i-a trimis pe ucenicii Lui să ne descrie cum arată El, pentru că numai dacă Îi vom cunoaște trăsăturile vom putea să ne modelăm după chipul Lui. (Pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât… să fie asemenea chipului Fiului Său pentru ca El să fie cel Întâi Născut dintre mai mulți frați. Romani 8:28-29) 

Lucrarea de desăvârșire a lui Dumnezeu 

Așa cum nici un sculptor din lume, oricât de talentat ar fi, nu poate să sculpteze chipul unui om dacă nu i-a văzut trăsăturile chipului, tot așa nimeni nu va putea lucra la a avea chipul lui Hristos dacă nu va cunoaște trăsăturile chipului Său. 

Nimeni în lumea aceasta nu poate concepe că un sculptor poate să reproducă chipul lui Nero dacă acesta nu l-a văzut vreodată pe Nero. 

Un sculptor care face o lucrare de sculptură are totdeauna ca model, chipul celui pe care îl va reproduce în piatră. Are în atelierul lui imaginea modelului la care trebuie să privească și reproduce cu mare atenție fiecare trăsătură, până piatra ajunge să ia imaginea modelului. 

Asemănătoare este și lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Din momentul nașterii din nou, Duhul Sfânt, asemenea unui sculptor este Cel ce lucrează împreună cu noi și ne transformă pas cu pas până i-a chip Hristos în noi. 

Modelare chipului Său

La început, chipul Lui se va regăsi în sămânța lui Dumnezeu care este semănată în noi, având codul genetic al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt germinează această sămânță dumnezeiască și lucrează împreună cu noi la această transformare. Pentru aceasta ne pune la dispoziție modelul, adică chipul Domnului, la care putem privi ca într-o oglindă, după cum ne spune Sfânta Scriptură. Apoi lucrăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, pas cu pas până vom ajunge să avem chipul Lui Hristos; până ni se vor imprima în inimă toate trăsăturile Lui. 

Privim cu toții ca într-o oglindă în care vedem toate trăsăturile Domnului, și vom șlefui, până nu vor mai exista diferențe între noi și Modelul nostru. (Toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18) 

Chipul exterior al Domnului nu poate fi văzut, dar poate fi văzut chipul interior, cum arată inima Lui, ce este în inima Lui și aceasta putem vedea cu ochii inimii noastre. (Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune şi de descoperire, în cunoașterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii. Efeseni 1:17-18) 

Există o parte interioară a inimii, în care ne putem asemăna cu Dumnezeu și care poate fi văzută doar cu ochii inimii, însă este nebăgată în seamă de cei mai mulți. (Inima acestui popor s-a împietrit; şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec. Matei 13:15) 

Caracterul Domnului 

Când Moise a vrut să-L cunoască, nu a cerut să-i vadă aspectul exterior, ci i-a cerut să-i arate căile Lui, felul Lui de a fi, adică trăsăturile inimii Lui. (Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaște… Exod 33:13) 

Prin urmare, Dumnezeu i-a descoperit fața ascunsă a inimii, adică însușirile sau trăsăturile inimii Lui. (Dumnezeu este plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioșie. Exod 34:6; Domnul este îndelung răbdător. Psalmi 145:8; Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:16; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat. Deuteronom 32:4) 

Atunci când Dumnezeu ne spune că trebuie să ia ființă chipul Său în noi, El de fapt ne spune că inima noastră va trebui să se schimbe după cum este inima Lui, trebuie să fie întipărite în noi, însușirile Lui/trăsăturile inimii Sale. 

Când privim cu ochii inimii, trebuie să vedem ca într-o oglindă trăsăturile inimii Lui și trebuie să ne lăsăm prelucrați și modelați după aceste trăsături ale Lui, pentru ca la finalul lucrării Duhului, inima noastră trebuie să fie ca a Lui. (Domnul Şi-a ales un om după inima Lui… 1 Samuel 13:14) 

El lucrează la refacerea chipului Lui în noi și ne cârmuiește prin Duhul Sfânt ca să ne îmbrace cu însușirile Lui, care va fi roada lucrării Duhului cu noi. (Ca niște aleși ai lui Dumnezeu… îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Coloseni 3:12) 

În Evanghelie regăsim trăsăturile inimii Domnului Isus, cu care atrage la El pe toți oamenii. (Şi după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii. Ioan 12:32) 

Însă, putem observa că celor mai mulți Satan le-a orbit ochii inimii ca să nu vadă strălucind Evanghelia frumuseții lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu vadă în oglindă Modelul după care să se schimbe. (Dacă Evanghelia este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 2 Cor. 4:3) 

Taina caracterului lui Hristos 

Foarte mulți dintre noi nu văd chipul lui Hristos și rămân doar la cunoașterea câtorva lucruri cu privire la Domnul Isus. 

Mulți cunosc ce vindecări a făcut Domnul Isus, cunosc despre jertfa Lui de la cruce, pe unde a umblat El, ce minuni a făcut, când s-a rugat, unde S-a rugat, și la atât se limitează lucrurile privitoare la Domnul Isus, dar ceea ce este esențial și ce trebuie să cunoască pentru mântuirea lor, nu cunosc. 

Va trebui să înțelegem că nu vom putea ajunge să ne asemănăm cu El/să fim ca El dacă nu căutăm să descoperim frumusețea trăsăturilor inimii Lui (căile Sale) și fără să ne dorim să avem o inimă asemănătoare cu a Lui. (Arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaște… Exod 33:13) 

Întrebarea care ar trebui să ne-o punem fiecare este următoarea: Ce mă poate determina să privesc în oglindă și să lucrez împreună cu Duhul Sfânt ca să ia naștere chipul Domnului în mine? Există ceva anume? Este frica de iad? Este promisiunea că ne va duce în Raiul ceresc? Sau este frumusețea inimii Lui? 

Acesta este un articol extras din broșura Transformați după chipul lui Hristos – CuvântCurat.ro – Resurse Trezire Spirituală, accesibilă gratuit online în format .pdf.

Mergi la următorul articol Atracția față de caracterul lui Iisus Hristos – aflaadevarul.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre aflaadevarul.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 aflaadevarul.ro – toate drepturile rezervate