“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Ca să putem înțelege planul veșnic făcut de Dumnezeu cu privire la Hristos și Biserica Lui, va trebui să cercetăm cu atenție ce spune Scriptura despre aceasta. Planul lui Dumnezeu pentru noul născut este Să-l crească, Să-l desăvârșească, 

Să-l facă asemenea lui Hristos. Și aceasta o face prin Cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt și cu ajutorul mădularelor, care sunt în Trupul lui Hristos. Acest proiect a fost făcut în veșnicii în Hristos Isus. (După planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus. Efeseni 3:11) 

Planul lui Dumnezeu cu privire la Trupul lui Hristos are în vedere creșterea și ajungerea noastră la înălțimea staturii plinătății lui Hristos! (Şi El a dat pe unii… păstori şi învățători, pentru desăvârșirea sfinților… până vom ajunge la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Efeseni 4:11-13) 

Dacă suntem atenți putem observa ușor că niciun om, care se întoarce la Dumnezeu, nu are de la început Roada Duhului, respectiv îndelungă răbdare, blândețe, dragoste… Aceste însușiri trebuie obținute prin lucrarea lui Dumnezeu cu omul. În lucrarea aceasta avem la dispoziție Cuvântul Scripturii care lucrează cu noi, Duhul Sfânt care lucrează la rândul Lui și Biserica care este Trupul lui Hristos. 

Rolul Bisericii

Pentru a înțelege mai bine, care este rolul Bisericii în creșterea și desăvârșirea noastră, vom evidenția cîteva versete din Cuvântul Sfânt care arată implicarea lui Dumnezeu în Biserica care este Trupul lui Hristos. 

 1. “Voi zidi Biserica Mea …”(Matei 16:18) 
 1. “El este Capul trupului, al Bisericii.”(Coloseni 1:18) 
 1. “Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui.” (1 Cor. 12:27) 
 1. “Nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica.”(Efeseni 5:29, 30) 
 1. “Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi… pentru trupul Lui, care este Biserica.” (Coloseni 1:24) 

Biserica este identificată ca fiind trupul lui Hristos. El este Capul trupului și oamenii, născuți din sămânța lui Dumnezeu, sunt mădularele. (El este Capul trupului, al Bisericii. Coloseni 1:18; Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui. 1 Corinteni 12:27) 

Dumnezeu întocmește Trupul lui Hristos, modul lui de funcționare fiind similar cu cel al trupului omenesc. (Dumnezeu a întocmit trupul. 1 Corinteni 12:24) El pune în Trupul lui Hristos numai mădulare care au viață de sus/oameni născuți din nou. (Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. Fapte 2:47) 

El își începe lucrarea cu noi și dacă rămânem în ascultare, o va duce la bun sfârșit. (Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Filipeni 1:6) 

El a promis că va fi cu noi în toate zilele, că nu ne părăsește o clipă. Ne va lua de mână și ne va însoți până la capătul drumului. (Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. Matei 28:20; Căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Evrei 13:5) 

Scriptura ne arată relația/raportul care trebuie să fie între mădularele Bisericii lui Hristos/Trupul Lui: 

 1. Sunt strâns legate unele de altele. (Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. Efeseni 4:16) 
 1. Nu trăiesc pentru sine. (Nici unul nu trăiește pentru sine. Romani 14:7) 
 1. Sunt mădulare unele altora. (Tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Romani 12:5) 
 1. Fiecare caută folosul altora. (Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 1 Corinteni 12:7; Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 1 Corinteni 10:24) 
 1. Se îngrijesc unele de altele. (Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel… ca să nu fie nici o dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 1 Corinteni 12:24, 25) 
 1. Sunt supuse unele altora. (Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Efeseni 5:21) 
 1. În smerenie fiecare privește pe altul mai presus de el însuși. (În smerenie fiecare să privească pe celălalt mai presus de el însuși. Filipeni 2:3) 
 1. Își poartă sarcinile unii altora. (Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Galateni 6:2) 
 1. Cei mai mari sunt slujitorii tuturor. (Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul 
 1. Veghează unii asupra altora. (Să veghem unii asupra altora. Evrei 10:24) 
 1. Veghează ca să nu fie nimeni lumesc/nu tolerează răul. (Vegheați să nu fie printre voi nimeni curvar sau lumesc. Evrei 12:16) 
 2. Se iubesc unii pe alții după modelul lui Hristos. (Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu. Ioan 15:12)

Numai în Biserică putem experimenta aceste relații, aceastea fiind esențiale pentru creșterea noastră până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. (Efeseni 4:13) 

Întrebări: 

 • Ne regăsim într-un Trup strâns legat, bine închegat? (Efeseni 4:16) 
 • Suntem în Trup/Familie pentru folosul celorlalte mădulare? (1 Corinteni 10:24) 
 • De cine suntem strânși legați, sarcinile cui le purtăm? (Galateni 6:2) 
 • Trăim în supunere față de Hristos și față de alte mădulare? (Efeseni 5:21) 
 • Veghem unii asupra altora ca să nu fie printre noi nimeni lumesc? (Evrei 12:16) 

Acesta este un articol extras din broșura Biserica Trupul lui Hristos – Broșură Online – CuvântCurat.ro, accesibilă gratuit online în format .pdf. 

Mergi la următorul articol Școala de ucenicie a lui Hristos – aflaadevarul.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre aflaadevarul.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 aflaadevarul.ro – toate drepturile rezervate